KRONENBURG CONSULT    
   
Kronenburg Consult is een onafhankelijk advies- en managementbureau op het gebied van bouw- en huisvestingsmanagement ten behoeve van de gezondheidszorg en de volkshuisvesting.

Kronenburg Consult richt zich op dat deel van de bedrijfsvoering van een organisatie dat nodig is om de huisvesting en de aan huisvesting gerelateerde diensten en processen te besturen en af te stemmen op de behoefte van de organisatie. Een juiste afweging en implementatie van huisvestingsbeslissingen van strategisch tot operationeel niveau.

Bij de uitwerking en uitvoering van het huisvestingsbeleid richt Kronenburg Consult zich op een doelmatige aanpak en beheersing van het proces en het product, van initiatief tot nazorg.

Kronenburg Consult is een handelsnaam van VDH Bouwadvies BV te Arnhem, registreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09145617.